Now reading

ปรับ ฮวงจุ้ยสีทาบ้าน ภายนอก ภายใน ห้องนอน หลังคา ที่ถูกโฉลก ประจําวันเกิด

ปรับ ฮวงจุ้ยสีทาบ้าน ภายนอก ภายใน ห้องนอน หลังคา ที่ถูกโฉลก ประจําวันเกิด
ปรับ ฮวงจุ้ยสีทาบ้าน ภายนอก ภายใน ห้องนอน หลังคา ที่ถูกโฉลก ประจําวันเกิด

ฮวงจุ้ยสีทาบ้าน สีของหลังคาบ้าน มีความสำคัญอย่างไร

ฮวงจุ้ยสีทาบ้าน และ หลังคาบ้าน มีความสำคัญค่อนข้างมาก เพราะ โทนสีที่ทาบ้าน กับ โทนสีของหลังคา จะส่งผลต่อการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน เนื่องจาก ในหลักของ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ที่ใช้ธาตุมาเป็นตัวแปร และ ปรับสมดุลในการ จัดฮวงจุ้ย ซึ่งโทนสีของวัตถุต่าง ๆ ที่เป็นธาตุ ชนิดหนึ่งที่จะต้องนำมา พิจารณาในการจัด ฮวงจุ้ยบ้าน ซึ่งมักจะมีคำถามอยู่บ่อยๆ ว่า บ้านควรใช้โทนสีอะไร ถึงจะส่งผลดีต่อ โชคลาภ หน้าที่การงาน การเงิน หรือ ความรัก

วิธีการพิจารณา สีทาบ้าน และ สีของหลังคาบ้าน ด้วยศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ

สีทาบ้าน และ สีของหลังคาบ้าน อันดับแรกที่จะต้องนำมาพิจารณา คือ โทนสีของที่ทาบ้านที่จะต้องไม่เป็น ธาตุที่ทำลาย หรือ ปะทะกัน กับโทนสีของ หลังคาบ้านยกตัวอย่าง  เช่น

ฮวงจุ้ยสีทาบ้าน

บ้านหลังนี้ที่ใช้โทนสีหลังคา สีแดง ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ และ ทาสีบ้านบ้าน สีขาว ที่โทนสีของเป็น ธาตุทอง ซึ่งโทนสีของ ธาตุทอง และ ธาตุไฟ เป็นโทนสีที่ ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน ซึ่งถ้าหากในกรณีที่ ลักษณะบ้าน ที่ใช้โทนสีแบบนี้ในศาสตร์ ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ จะส่งผลที่ไม่ดีต่อ ผู้ที่อยู่อาศัย ซึ่งเราสามารถนำโทนสี สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน ที่เป็นธาตุตัวกลาง มาแก้ไขปรับสมดุลธาตุ มาทาเพิ่มที่ ขอบประตู หน้าต่าง หรือ สามารถทาเป็นสีทูโทน ได้โดยทาที่ ฝาผนังด้านล่าง ของตัวอาคาร เป็นต้น

วงจรทำลายธาตุ

วงจรของ ธาตุ ที่ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน

โทนสีของ ฮวงจุ้ยสีทาบ้าน และสีของ หลังคาบ้าน  สีไหนบ้าง ที่เป็นสีของธาตุที่ ทำลายกัน หรือ ธาตุที่ ปะทะกัน

 • บ้านที่มีโทนสีของ หลังคาบ้าน และ สีทาบ้าน ที่ใช้โทนสี แดง ส้ม หรือ ชมพู ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ ที่เป็นโทนสีของธาตุ ที่ปะทะพลังงานกับ สีขาว สีเงิน  (เมทัลชีท) หรือ สีทอง ที่เป็นโทนสีของ ธาตุทอง  แต่ถ้าจะปรับสมดุล เราสามารถใช้โทน สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน ที่เป็นธาตุตัวกลาง มาแก้ไขปรับสมดุลธาตุ มาทาเพิ่มที่ ขอบประตู หน้าต่าง หรือ สามารถทาเป็นสีทูโทน ได้โดยทาที่ ฝาผนังด้านล่าง ของตัวอาคาร
 • บ้านที่มีโทนสีของ หลังคาบ้าน และ สีทาบ้าน ที่ใช้โทน สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน ที่เป็นโทนสีของธาตุ ที่ปะทะพลังงานกับ สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุน้ำ แต่ถ้าจะปรับสมดุล  เราสามารถใช้โทน สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ที่เป็นโทนสีของ ธาตุทอง ที่เป็นธาตุตัวกลาง มาแก้ไขปรับสมดุลธาตุ มาทาเพิ่มที่ ขอบประตู หน้าต่าง หรือ สามารถทาเป็นสีทูโทน ได้โดยทาที่ ฝาผนังด้านล่าง ของตัวอาคาร
 • บ้านที่มีโทนสีของ หลังคาบ้าน และ สีทาบ้าน ที่ใช้โทน สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง ที่เป็นโทนสีของ ธาตุทอง ที่เป็นโทนสีของธาตุ ที่ปะทะพลังงานกับ สีเขียว ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไม้ แต่ถ้าจะปรับสมดุล เราสามารถใช้โทน สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุน้ำ ที่เป็นธาตุตัวกลาง มาแก้ไขปรับสมดุลธาตุ มาทาเพิ่มที่ ขอบประตู หน้าต่าง หรือ สามารถทาเป็นสีทูโทน ได้โดยทาที่ ฝาผนังด้านล่าง ของตัวอาคาร
 • บ้านที่มีโทนสีของ หลังคาบ้าน และ สีทาบ้าน ที่ใช้โทน สีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุน้ำ ที่เป็นโทนสีของธาตุ ที่ปะทะพลังงานกับ สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ แต่ถ้าจะปรับสมดุล เราสามารถใช้โทน สีเขียว ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไม้ ที่เป็นธาตุตัวกลาง มาแก้ไขปรับสมดุลธาตุ มาทาเพิ่มที่ ขอบประตู หน้าต่าง หรือ สามารถทาเป็นสีทูโทน ได้โดยทาที่ ฝาผนังด้านล่าง ของตัวอาคาร
 • บ้านที่มีโทนสีของ หลังคาบ้าน และ สีทาบ้าน ที่ใช้โทน สีเขียว ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไม้ ที่เป็นโทนสีของธาตุ ที่ปะทะพลังงานกับ สีเหลือง หรือ สีน้ำตาล ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน แต่ถ้าจะปรับสมดุล สามารถใช้โทน สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ซึ่งเป็นโทนสีของ ธาตุไฟ ที่เป็นธาตุตัวกลาง มาแก้ไขปรับสมดุลธาตุ มาทาเพิ่มที่ ขอบประตู หน้าต่าง หรือ สามารถทาเป็นสีทูโทน ได้โดยทาที่ ฝาผนังด้านล่าง ของตัวอาคาร

สำหรับท่านที่กำลังจะ เลือกสีทาบ้านใหม่ให้ถูกหลัก ฮวงจุ้ย เพื่อช่วยส่งเสริม โชคลาภ การงาน การเงิน หรือ ความรัก เราจะต้องเลือก สีของตัวบ้าน ที่เรากำลังจะทา ให้เป็นโทนสีที่ ส่งเสริมพลังงานของ ธาตุ ซึ่งกันและกัน โดยยึดสีของ หลังคาบ้านเป็นโทนสี ตั้งต้น ดังต่อไปนี้

วงจรส่งเสริมธาตุ

รูปวงจรโทนสีของ ธาตุ ที่ส่งเสริมกัน

การเลือก สีทาบ้าน ให้เข้ากับ สีของหลังคาบ้าน และถูกหลักฮวงจุ้ย

 • โทนสีของ หลังคาบ้าน สีดำ สีฟ้า หรือ สีน้ำเงิน จะอยู่ในโทนสี ของธาตุน้ำ สีที่ถูกโฉลก และ ส่งเสริมพลังงาน คือ โทนสีเขียว ที่เป็นโทนสี ธาตุไม้ โดยสีที่จะนำมาทา ไม่ควรที่จะใช้โทนสี ของตัวบ้าน ที่เข้มเกินกว่า โทนสีของ หลังคาบ้าน
 • โทนสีของ หลังคาบ้าน สีเขียว จะอยู่ในโทนสีของ ธาตุไม้ สีที่ถูกโฉลก และ ส่งเสริมพลังงาน คือ โทนสีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ โดยสีที่จะนำมาทา ไม่ควรที่จะใช้โทนสี ของตัวบ้าน ที่เข้มเกินกว่า โทนสีของหลังคาบ้าน
 • โทนสีของ หลังคาบ้าน สีแดง สีชมพู หรือ สีส้ม ที่เป็นโทนสีของ ธาตุไฟ สีที่ถูกโฉลก และ ส่งเสริมพลังงาน คือ โทน สีน้ำตาล หรือ สีเหลือง ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน โดยสีที่จะนำมาทา ไม่ควรที่จะใช้โทนสี ของตัวบ้าน ที่เข้มเกินกว่า โทนสีของ หลังคาบ้าน
 • โทนสีของ หลังคาบ้าน สีน้ำตาล หรือ สีเหลือง ที่เป็นโทนสีของ ธาตุดิน สีที่ถูกโฉลก และ ส่งเสริมพลังงาน คือ โทน สีครีม หรือ สีขาว ที่เป็นโทนสีของ ธาตุทอง โดยสีที่จะนำมาทา ไม่ควรที่จะใช้โทนสี ของตัวบ้าน ที่เข้มเกินกว่า โทนสีของ หลังคาบ้าน
 • โทนสีของ หลังคาบ้าน สีขาว สีเงิน หรือ สีทอง และ หลังคาที่ทำจาก เมทัลชีท สีเงิน สังกะสี ที่เป็นโทนสีของ ธาตุทอง สีที่ถูกโฉลก และ ส่งเสริมพลังงานให้ คือ โทนสีฟ้า สีน้ำเงิน หรือ สีดำ ที่เป็นโทนสีของ ธาตุน้ำ โดยสีที่จะนำมาทา ไม่ควรที่จะใช้โทนสี ของตัวบ้าน ที่เข้มเกินกว่า โทนสีของ หลังคาบ้าน

การเลือกสีทาบ้าน และ สีหลังคา ที่ถูกโฉลก ประจำวันเกิด ในศาสตร์ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ

 • สีทาบ้าน และ สีของหลังคา ที่ถูกโฉลกกับ คนที่เกิดวันอาทิตย์ คือ สีเขียว สีม่วง และ สีดำ แต่จะต้องไม่เป็นธาตุที่ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน
 • สีทาบ้าน และ สีของหลังคา ที่ถูกโฉลกกับ คนที่เกิดวันจันทร์ คือ สีม่วง สีส้ม และ สีฟ้า แต่จะต้องไม่เป็นธาตุที่ ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน
 • สีทาบ้าน และ สีของหลังคา ที่ถูกโฉลกกับ คนที่เกิดวันอังคาร คือ สีส้ม สีดำ และ สีแดง แต่จะต้องไม่เป็นธาตุที่ ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน
 • สีทาบ้าน และ สีของหลังคา ที่ถูกโฉลกกับ คนที่เกิดวันพุธ คือ สีน้ำเงิน สีดำ สีเหลือง และ สีฟ้า แต่จะต้องไม่เป็นธาตุที่ ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน
 • สีทาบ้าน และ สีของหลังคา ที่ถูกโฉลกกับ คนที่เกิดวันพฤหัสบดี คือ สีแดง สีเหลือง และ สีเขียว แต่จะต้องไม่เป็นธาตุที่ ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน
 • สีทาบ้าน และ สีของหลังคา ที่ถูกโฉลกกับ คนที่เกิดวันศุกร์ คือ สีดำ สีฟ้า และ สีส้ม แต่จะต้องไม่เป็นธาตุที่ ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน
 • สีทาบ้าน และ สีของหลังคา ที่ถูกโฉลกกับ คนที่เกิดวันเสาร์ คือ สีแดง สีฟ้า และ สีม่วง แต่จะต้องไม่เป็นธาตุที่ ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน

ในบทความนี้ที่ผมได้นำ เคล็ดการใช้โทนสี ในการจัด ฮวงจุ้ยสีทาบ้าน และหลังคาบ้าน ที่เป็นโทนสีที่ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ และ วิธีการ แก้ฮวงจุ้ย ในกรณีที่เป็นโทนสี ที่ทำลายกัน หรือ ปะทะกัน เพื่อให้ท่านสามารถนำไปปรับ ฮวงจุ้ยบ้าน ของท่านได้ด้วยตัวของท่านเองครับ

อ่านบทความ ฮวงจุ้ยบ้าน

อ. ศาสตรา พีระมาน
ที่ปรึกษาในด้านการ จัดฮวงจุ้ย ฤกษ์ และ การประกอบพิธีกรรม
โทร. 061-9784649 , 062-6192225
เพิ่มเพื่อน
Fanpage :ฮวงจุ้ย ปัญจธาตุ อ.ศาสตรา พีระมาน
ติดตามความรู้ ฮวงจุ้ยปัญจธาตุ ได้ที่ ช่อง IFENGSHUI CHANNEL

เพิ่มเพื่อน

>061-9784649 , 062-6192225Booking.comBooking.com